Valsäkerhet – Hur fungerar det

Vart fjärde år har vi val till riksdagen, landsting och kommun i Sverige. Att detta val går rätt till är extremt viktigt för demokratin. Det sägs ofta att i Sverige har vi ett av världens säkraste valsystem. Detta beror till stor del på det stora antalet frivilliga som ställer upp som röstmottagare och dylikt. Valsystemet är dock känsligt med tanke på att valsedlarna ligger helt framme och skulle någon vilja dölja eller ta med sig ett partis alla sedlar så ingen annan kan rösta på dem, så är det fullt möjligt. Informationspåverkan sker också i allt större grad inför våra val. Vad görs då för att garantera valsäkerheten? Vem har ansvar för detta och vem utreder eventuella felaktigheter i och med valet?

Vart fjärde år har vi val till riksdagen, landsting och kommun i Sverige. Att detta val går rätt till är extremt viktigt för demokratin. Det sägs ofta att i Sverige har vi ett av världens säkraste valsystem. Detta beror till stor del på det stora antalet frivilliga som ställer upp som röstmottagare och dylikt. Valsystemet är dock känsligt med tanke på att valsedlarna ligger helt framme och skulle någon vilja dölja eller ta med sig ett partis alla sedlar så ingen annan kan rösta på dem, så är det fullt möjligt. Informationspåverkan sker också i allt större grad inför våra val. Vad görs då för att garantera valsäkerheten? Vem har ansvar för detta och vem utreder eventuella felaktigheter i och med valet?

Röstmottagning och rösträkning

Valmyndigheten ansvarar för genomförandet av de val som sker vart fjärde år till riksdag, landsting och kommun. För att garantera ett öppet och demokratiskt korrekt val finns det flera olika saker att förhålla sig till. Ett demokratiskt val ska vara offentligt och så är det även här. Röstmottagningen och rösträkningen är offentlig, vem som helst får komma och se hur den genomförs så länge man inte stör rösträkningen. Att göra på det sättet är ett sätt att garantera valsäkerheten. För att valet ska vara korrekt och inte utsatt för enkla misstag som att någon har räknat fel, så räknas alla röster en gång till. När rösträkningen i vallokalen är utförd av röstmottagarna läggs valsedlarna i säkerhetspåsar och överlämnas till kommunens valnämnd. Valnämnden transporterar sedan säkerhetspåsarna till länsstyrelsen som sedan kommer påbörja arbetet med att räkna rösterna en gång till och även redovisa personvalen. Hela processen sker så säkert som möjligt, men som med allt så kan man inte garantera att valet går 100 procent rätt till. Misstänker man ett valfusk så ska det anmälas till polisen och sedan kommer riksenheten mot korruption ta upp ärendet. Valmyndigheten ansvaras som sagt för genomförandet av valet. Men många fler aktörer är inblandade när det kommer till valsäkerheten. Säkerhetspolisen är en sådan aktör. Säkerhetspolisens uppgifter inför och under valet är bland annat att ge myndigheter och politiska partier råd och stöd i olika skyddsfrågor. Säkerhetspolisen ansvarar även för att förebygga och förhindra att hot och liknande stör valet eller valrörelsen.

Valpåverkan

it-attacker mål
it-attacker mål

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en viktig aktör när det kommer till säkra val. MSB har jobbat mycket med att förebygga så kallat valpåverkan eller informationspåverkan. Varför man gjort detta är då försök att påverka valen ibland annat USA och Frankrike genom IT-attacker, falsk information och ryktesspridning skett. Exakt hur MSB arbetat med det går inte att säga då mycket är sekretessbelagt men det vi vet att MSB har kraftfulla verktyg till hands för att så gott som möjligt hindra en valpåverkan från en främmande makt. Det ska dock kommas ihåg att MSB endast ska fungera som ett stöd till Säkerhetspolisen, polisen och valnämnden. Skulle dock MSB märka av en informationspåverkan på valet så kommer de vara delaktiga i arbetet med att möta en sådan påverkan.