Vad är ett datavirus, del 2

Vad är ett datavirus, del 2

Ett datorvirus kommer i olika skepnader och har olika mål. Det beror helt och hållet på vad skaparen av viruset är ute efter. De olika virusen har olika namn och det enklaste är att beskriva deras engelska namn då de inte alltid finns översatta till ett vettigt svenskt ord. Det finns även några enkla saker man kan göra för att minska risken att drabbas av ett datavirus, men blir man trots sina försiktigheter ändå drabbad går de allra flesta virus att ta bort ganska enkelt.

De olika virusen

Boot Sector virus – Detta virus kan ta kontroll över din dator när du startar den. Ett sätt som detta viruset kan drabba en är om man sätter in en infekterad USB i sin dator. Web Scripting virus – Detta virus är som man kan ana på namnet ett virus som exploaterar koder på webbsidor. Detta virus kan alltså dölja sig i form av en webbsida och det räcker med att man går in på den webbsidan för att drabbas. Det är dock inte alltid man drabbas av viruset, men risken är stor. Browser Hijacker virus – Hijack betyder kapa, och det är precis det detta virus gör. Det kapar vissa funktioner i en webbläsare vilket gör att man automatiskt kan bli skickad till en webbsida man inte själv valt att gå in på. Resident virus – Ett resident virus gömmer sig i datorns minne vilket gör så att viruset kan infektera vilken fil som helst som datorn använder eller som du använder. Ett resident virus förmåga att kopiera sig själv finns i själva minnet på datorn vilket betyder att viruset aktiveras av att systemet laddar någonting. Detta virus är ett utav de värsta då de kan påverka datorns system väldigt mycket och kan fästa sig på antivirusprogram vilket i sin tur betyder att den kan infektera alla filer som antivirusprogrammet söker igenom. Polymorphic virus – Ett smart virus som ändrar sin kod varje gång en infekterad fil körs. Detta gör att antivirusprogram får svårt att upptäcka viruset. Multipartite virus – Detta virus infekterar och sprids på flera olika sätt. Det kan infektera programfiler, men även delar av datasystem. Macro virus – Macrovirus är nog den form av virus vi stöter på mest. Det är den sorts virus som är skriven i samma makro som mjukvaruapplikationer. Macrovirus sprids när man öppnar ett infekterat dokument och det är dessa virus som ofta finns i bifogade filer i mail.

Skydda sig mot virus

Skydda sig mot virus
Skydda sig mot virus

Det finns några enkla saker man kan göra för att minska risken att bli drabbad av ett datavirus. Använd ett antivirusprogram, klicka inte på pop-up reklam, scanna dina mail om det finns något bifogat i dem och scanna alltid filer som man laddar ned. Om man dock blir drabbad av ett virus och ska ta bort viruset kan man göra på två sätt. Man kan göra det manuellt eller ta hjälp av ett antivirusprogram. Gör man det manuellt behöver man mycket tid och en hel del kunskap. Ett antivirusprogram är enklare att använda. Du genomför en sökning och efteråt kommer antiviruset lista upp misstänkta skadliga koder, såsom virus. Man väljer sedan att låta antivirusprogrammet ta bort den skadliga koden och sen är problemet förhoppningsvis ur världen. Sedan får man vara mer försiktig så man inte drabbas igen.