Vad är datasäkerhet och viktigt att tänka på

Vad är datasäkerhet och viktigt att tänka på

Datasäkerhet är ett mycket brett ämne och övergripande kan man förklara datasäkerhet med att det är den del av IT-säkerhet som avser att skydda datorsystem. Vidare så är även hur man skyddar datorsystemen ett brett ämne. På denna hemsidan kommer det därför att finnas mer ingående texter om bland annat hackers, virus och annat liknande som hotar datasäkerheten. Datasäkerhet är att förebygga, upptäcka och åtgärda när obehöriga användare i form av hackers eller virus trängt in i ett datorsystem. Datasäkerhet kan även handla om saker som inte sker externt, till exempel att förebygga en hårddiskkrasch eller åtgärda när skadan redan har skett. Som sagt, det är ett brett ämne och därför fokuserar vi i denna text på det övergripande och fördjupar oss inte alltför mycket.

Fem viktiga principer

Inom datasäkerhet är det ofta ”de fem grundprinciperna” som man talar om. Nummer ett är sekretess, och innebär att avslöjande av hemlig eller sekretessbelagd information ska förhindras. Nummer två är integritet, vilket innebär att informationen inte ska kunna förändras av någon obehörig eller kunna ändras oavsiktligt. Nummer tre är tillgänglighet, och med den principen menar man att obehörigt undanhållande av information ska förhindras. Nummer fyra är spårbarhet och med det menas att alla eller några aktiviteter i ett datorsystem ska kunna spåras till en användare. Det ska inte gå att göra en ändring utan att lämna ett tydligt spår efter sig om från vilken dator eller användare som ändringen skedde ifrån. Nummer fem, den sista grundprincipen är oavvislighet. Med det menas att det ska vara omöjligt att förneka att data skickats eller mottagits, det ska alltid gå att spåra. Dessa fem grundprinciper är mycket viktiga för företag och speciellt viktiga för myndigheter. För den vanliga konsumenten av internet är självklart datasäkerhet också viktigt men där handlar det mer om att skydda sin egen dator från intrång. Inom företag eller myndigheter handlar det om att skydda ett stort datorsystem från avancerade former av försök till intrång. Försöken att komma in i myndigheters datorsystem sker dagligen och datasäkerhet är därför en exceptionellt viktig avdelning för utsatta företag och myndigheter.

De vanligaste hoten mot datasäkerheten

målattack mot datornät
målattack mot datornät

Som privat användare med en enskild dator kan man skydda sig mot vissa datasäkerhetsproblem ganska enkelt. För företag och myndigheter är det lite svårare då man behöver ett starkare skydd än ett vanligt antivirus. Avancerade och riktade attacker mot ett datorsystem kan inte ett antivirus sätta något emot. Vanliga hot är virus, trojaner, internetmaskar, virus och malware. Några av dessa hot utnyttjar programfel för att ta sig in i datorn medans andra kan stjäla viktig information som kreditkortsuppgifter och inloggningsuppgifter. Har man redan blivit drabbat av ett datasäkerhetshot får man omformatera och ominstallera datorn och operativsystemet. Den skadliga koden som tagit sig in i datorn försvinner då, men det gör även allt annat på din dator. Därför är det bra att säkerhetskopiera viktiga filer, eller ladda upp de kontinuerligt till ett webbaserat så kallat moln. På detta sätt förlorar man inte det viktiga om man tvingas omformatera och ominstallera.