Tryggaste länderna i världen

Tryggaste länderna i världen

Bland det viktigaste bland världens alla invånare är att känna sig trygg och säker i sin omgivning. Ett land kan vara hur rikt eller generöst men känner man sig inte trygg så är risken stor att invånare flyttar då dem allra flesta, av naturliga skäl, rankar trygghet och säkerhet framföra andra parametrar. Denna diskussion om just trygga områden och länder är inte minst aktuell i Sverige där många menar att det på flera håll har blivit otryggt. Denna artikel kommer att handla om dem tryggaste länderna i världen och även lite om hur man faktiskt kan mäta detta.

Trygga länder ger nöjda invånare

Trygga länder ger nöjda invånare

Tryggheten i varje land brukar rankas i en rapport som tas fram varje år som kallas för Global Peace Index. Rapporten tas fram av Institute for Economics and Peace där man omfattar ca 163 länder och nästan 99 % av världens befolkning. Man mäter bland annat pågående konflikter både externt men internt, social säkerhet och även en rad andra olika faktorer. Men vika är då världens mest tryggaste länder?

Flera år i rad så har Island tagit förstaplatsen som världen mest tryggaste land. Landet är en av världens äldsta demokratier, har ett väl fungerade rättssystem och saknar en egen arme så har Island blivit världens mest trygga land. Landet har inga pågående konflikter varken inomlands eller utomlands och tryggheten på dem isländska gatorna är hög. Strax efter Island kommer Nya Zeeland som liksom Island har ett väldigt fungerande rättssystem och är en full demokrati. Bortsett från den hemska terrorattacken så har Nya Zeeland alltid varit en fridfull plats och erbjuder sina invånare världens näst tryggaste land. Portugal är ett av världens mest tryggaste länder och mar har med jämfört med andra europeiska länder varit förskonade av olika terrorattacker och andra konflikter.

Japan är och har nästan alltid varit ett väldigt fredligt och tryggt land där kriminaliteten är när noll. Trots sin stora befolkning på 128 miljoner invånare så har man för tillfället den lägsta brottsnivån per 100 000 invånare vilket gör det en väldigt trygg plats. Japan, trots sin närhet till Nordkorea och Kina, är inte involverat i internationella konflikter. Singapore är som kanske bekant ett av världens mest renaste länder men och tryggaste. Man har rätt hårda och strikta lagar och regler vilket gör att landet är förskonat av tung kriminalitet och landet har egentligen aldrig varit inblandad i någon internationella eller inhemsk konflikt.

Österrike är också på listan över världens absolut tryggaste länder. Landet har dock haft en del terrorattacker men om man ser till det hela stora så är Österrike enligt alla större parametrar ett väldigt tryggt land med ett fungerande rätt system. Till skillnad från sina grannar så är man inte med i NATO vilket gör att landet är mer neutralt. Man kan tydligt se ett mönster där dem allra tryggaste länderna är också länder med full demokrati och oftast välutvecklade och välmående länder. Europas och Asien står sig högt och en intressant detalj är att inte ett enda land från Afrika finns med på listan. Inte heller USA för den delen.