Trafiksäkerhet, del 1

Trafiksäkerhet, del 1

Trafiksäkerheten är otroligt viktigt för oss alla. Det arbetas ständigt på att göra trafiken säkrare och i och med den så kallade Nollvisionen bedrivs detta arbete. Nollvisionen utgår från det etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Trafiksäkerheten är betydligt bättre nu än vad den var förr och den uppmärksammas även mycket mer ifrån politiskt håll. I och med att man inte tänkte på säkerheten på samma sätt förr har man fått spendera stora summor pengar på att göra vägar säkrare på senare tid.

Transportsystemet

Självklart har både de som utformar och de som använder transportsystemet ett lika stort ansvar. De som utformar transportsystemet utgår från tanken att det ska vara lätt att göra rätt i trafiken, men om man gör ett fel, även ett allvarligt sådant, ska man inte bli svårt skadad eller dö. En annan viktig faktor är att anpassa och utforma vägar, gator och fordon utifrån människans förutsättningar. Vad klarar vi av, hur snabbt kan vi reagera på ett hot, och vad behöver fordonen ha för att ge oss bästa förutsättningar att överleva vid en svår krock? Sådana frågor är ständigt uppe på bordet när det gäller utformning av transportsystemet och när det gäller vår trafiksäkerhet. Vår säkerhet på vägar och gator är något som vi som förare ansvarar för till stor del själva. Riskfaktorer som sticker ut är ouppmärksamhet, för hög hastighet, att man inte använder bilbälte, droger, alkohol och trötthet. Även de med kort körvana utgör en stor riskfaktor i trafiken.

Val av transportmedel

välj bara tåg och vara säker
välj bara tåg och vara säker

Vi påverkar själva vårt val av transportmedel. Väljer vi att ta bilen, bussen eller tåget eller kanske cykeln? Alla medför olika riskfaktorer. Åker man buss är det tio gånger säkrare än att åka bil. Då räknar man dödsrisken per personkilometer. Tar man tåget är det 55 gånger säkrare än att ta bilen. Väljer man att gå eller cykla är dödsrisken cirka 5–6 gånger så hög jämfört med om man tog bilen. Det farligaste transportmedlet trafiksäkerhetsmässigt är motorcykel och moped. Dessa två färdmedel är 30 gånger farligare än att välja bilen. Nollvisionens mål är som sagt att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Det målet kommer med största sannolikhet aldrig att uppfyllas och anledningen är enkel. Fem av hundra dödsfall i trafiken sker nämligen på grund av självmord efter att en person medvetet orsakat en frontalkrock. University College London har utvecklat ett alternativ till Nollvisionen, ett alternativ som är mer realistiskt och lättare att jobba efter enligt många. Denna trafiksäkerhetsvision har som mål att dödsrisken per timme i vägtrafiken ska vara lika stor som den är i alla andra vardagsaktiviteter. Nollvisionen är å andra sidan utformad som sådan att vi accepterar större risker i vårt hem än i trafiken då det är vanligare att dö i hemmet än i trafiken. Alternativet till Nollvisionen är därför mer realistiskt, men om dödsrisken i trafiken ska vara densamma som den är i vardagsaktiviteter måste den halveras två gånger om. Inte ett helt lätt arbete, men det går att nå dit om man ser på hur antalet dödsolyckor i trafiken minskat kraftigt de senaste decennierna.