Teknik som ökar vår säkerhet

Teknik som ökar vår säkerhet

Idag finns det massor med olika former av teknik som är utformade för att öka vår säkerhet. Vilken teknik som påverkar vår säkerhet i trafiken har vi redan gått igenom i artikeln ”Trafiksäkerhet”. Men det finns så mycket mer teknik som vi uppskattar och som idag blivit en självklarhet för många. Vad sägs om hemlarm för villaägaren till exempel? Det är bara ett exempel på teknik som ska öka vår säkerhet och som fungerar alldeles utmärkt i vår vardag. Teknikens framsteg har verkligen betytt mycket. Den allra senaste tekniken är såklart AI, Artificiell Intelligens, som på många olika sätt kan bidra till att öka människors säkerhet.

Säkerhetsteknik i vår vardag

Hemlarm nämndes här ovan och även där är tekniken på frammarsch. Idag finns det avancerade hemlarm som gör mer än traditionella hemlarm. Simplisafe är ett exempel på sådant hemlarm. Simplisafe har sensorer som känner av om dörren öppnas eller om ett fönster krossas och larmar direkt till polisen. Från mobilen kan man titta till sitt hem tack vare kamerorna, speciellt användbart om system larmar för något. Simplisafe har även detektorer som varnar för rök och sensorer som varnar för stundande frys- och vattenproblem i huset. Är det en läcka någonstans kommer Simplisafe upptäcka den innan den blivit alltför problematisk. Artificiell intelligens kommer också komma mer och mer och har redan nu börjat användas inom vissa områden. Bland annat sensorer, sociala robotar och smarta rollatorer är tänkt att bidra till en mer värdig ålderdom. Det handlar dock för det mesta om passiv teknologi, alltså sensorer som man kan sätta på olika föremål och på så sätt kan man följa situationen och reagera på förändringar. Det kan vara användbart om en äldre plötsligt börjar öppna sin ytterdörr varje natt då det kan vara tecken på någon form av minnessjukdom. Smartrollatorer mäter dygnsrytm, steg och hur man rör på sig och sociala robotar uppskattas av vissa äldre, som fungerar som ett slags husdjur på ett vårdhem. Vad framtiden mer har för oss återstår att se, men vi kan vara säkra på att det handlar om många olika tekniker.

Säkerhet på jobbet

Säkerhet på jobbet
Säkerhet på jobbet

Inom industrin finns idag branddetektorer. Det är ingen ny uppfinning men det är en teknik som definitivt ökar vår säkerhet. I processer där det kan förekomma giftiga gaser vid problem i processen finns det detektorer som reagerar och larmar om gasen eller gaserna överstiger ett visst gränsvärde. Detta räddar liv. I processer som exempelvis kemiindustrin så finns det oftast olika anläggningar, och dessa är utomhus. Låt oss säga att en operatör går ut för att göra ett jobb i anläggning nummer 2. På vägen dit sker ett gasutsläpp, något som operatören inte kan veta då han eller hon inte kommit dit än. Men gasdetektorn kommer börja att larma och kommer antingen trigga igång ett ljud- eller ljuslarm eller generera ett larm till den operatör som håller koll på processen inifrån via ett datorsystem. Operatören som är på väg till anläggning 2 kommer då få reda på att ett pågående gasutsläpp sker. Operatören går därmed aldrig in i anläggning 2 och detta kan mycket väl ha räddat hans eller hennes liv. Det krävs inte mycket, en gasdetektor, för att rädda ett liv. Exempel som sådana finns överallt i arbetslivet, i enklare och i mer komplexare former. Det väsentliga är att tekniken finns där och att den faktiskt räddar liv.