Skyddsrum runt om i landet

Skyddsrum runt om i landet

I Sverige finns det cirka 65 000 skyddsrum som är till för att skydda befolkningen vid ett krig. Skyddsrummen skulle även kunna användas vid exempelvis ett stort utsläpp eller en kärnkraftsolycka. Skyddsrummen skyddar mot stötvågor, splitter, gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning. Skyddsrummen finns lite här och var, ofta i bostadshus och industrifastigheter. Skyddsrummen får användas som vanliga lokaler under fredstid. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som har ansvaret för skyddsrummen och i deras uppgifter ingår att kontrollera och våra skyddsrum. Det viktiga är att skyddsrummens skyddsförmåga inte försämras. De som underhåller skyddsrummen är dock fastighetsägaren men MSB gör alltså löpande kontroller. Hittar MSB brister i ett skyddsrum är det ägarens ansvar att åtgärda bristerna. De cirka 65 000 skyddsrummen som finns har plats för sju miljoner människor, alltså ryms inte hela Sveriges befolkning i skyddsrummen.

Skyddsrummens funktion idag

Skyddsrummen som finns idag är fördelade runt om i Sverige där majoriteten av skyddsrummen finns där majoriteten av folket finns. Därför syns det på kartan tydligt att i norra Sverige är skyddsrummen är betydligt färre än i södra Sverige. Skyddsrummen används idag till allt från cykelförråd till lägenhetsförråd och mycket annat. Ägaren av skyddsrummen har dock ett antal saker att förhålla sig till. Det viktigaste är att man måste kunna göra i ordning skyddsrummet på max två dygn vid händelse av krig. Skyddsrummen ska ha en instruktion där det står hur man ställer i ordning skyddsrummet. Det som ska finnas i ett skyddsrum är vatten på kärl, värme, ventilation och tillfredställande toalettmöjligheter. Den luft som tillförs skyddsrummet ska renas från damm, partiklar och kemiska och biologiska stridsmedel.

Bra att veta

Vill man ha reda på var sitt närmaste skyddsrum finns så finns det på MSB:s hemsida en karta och förteckning över alla de 65 000 skyddsrummen i hela Sverige. Den kartan hittar du här. Ett skyddsrum kan avvecklas som skyddsrum men alla aktiva skyddsrum är skyltade med en skylt med en symbol och texten skyddsrum. Denna skyddsrumsskylt ska även finnas på husfasaden. Skyddsrummen är designade för ett visst antal personer och man ska kunna vistas i skyddsrummet i minst tre dygn. 0,75 kvadratmeter är den yta man räknat på att en person behöver. De nyaste skyddsrum som vi har idag är från 2002 men de flesta är betydligt äldre än så. Många av skyddsrummen är därför idag i behov av modernisering. De som bestämmer om nya skyddsrum ska byggas är regeringen och riksdagen som utgår från den hotbild som finns. Då nya stridsmedel, exempelvis biologiska sådana, tillkommit sedan skyddsrummen byggts så kan en modernisering av ett skyddsrum innebära uppgraderade filter för luftintag. En fråga som MSB får angående skyddsrummen är vilka som får finnas i ett skyddsrum, och det man menar då är ifall man får ta med sig sitt eventuella husdjur. Svaret på den frågan är nej och anledningen är bland annat allergirisken. Skyddsrummen är en viktig garant för den svenska befolkningen vid ett eventuellt krig och det är alltid bra att veta vart sitt närmaste skyddsrum finns.