Personskydd, vad kan man använda, del 2

Personskydd, vad kan man använda, del 2

Förutom det som nämnts i del 1 så kan man även använda sig av andra saker för att öka sin egen säkerhet när man befinner sig utomhus. Ett sådant exempel är personlarm och idag finns det mängder av olika personlarm. Det finns de allra enklaste som kostar lika mycket som en chipspåse och sedan finns det mer avancerade personlarm som går på betydligt mer pengar än så.

Personlarm

Personlarm finns i många olika utföranden idag. De tidigaste formerna av ett sådant personlarm är de små personlarmen som man exempelvis kan fästa på sin nyckelknippa. Vid fara eller överfall finns det en knapp man trycker på som aktiverar ett alarm som ofta överstiger 100 decibel. Vissa sådana personlarm har istället för knapp en metallsprint som dras ut för att aktivera alarmet. Ett sådant här enkelt personlarm kostar någonstans mellan 25 och 40 kronor och är därmed ett mycket billigt alternativ för att öka sin egen säkerhet. Många argumenterar dock att ifall man bara återställer knappen eller sätter tillbaka metallsprinten så avaktiveras larmet och görs detta snabbt av den eventuella förövaren så fyller personlarmet inte sitt syfte. Vill man känna sig säkrare så finns det därför mer avancerade personlarm. Personlarm i mobilen har blivit alltmer populärt på senare tid. En av Sveriges mest säkra och avancerade applikation för att använda mobilen som ett personlarm har utvecklats av företaget Sensec. Denna fungerar som så att man har en alarmknapp som man aktiverar genom att trycka in knappen. Denna alarmknapp liknar de billigaste personlarmen som man kan fästa i nyckelknippan. Alarmknappen är ansluten till applikationen i mobilen och vid aktivering av alarmet så skapas en uppkoppling till den larmmottagare man valt. För att vara säker på att larmet gått iväg så kommer alarmknappen att vibrera.

Larm med GPS-positionering

Larm med GPS-positionering
Larm med GPS-positionering

De mest avancerade personlarmen är de som larmar vid aktivering och delar med sig av din position samtidigt. Dessa former av personlarm kan man även oftast ställa in om de ska larma om man befinner sig utanför ett visst område. Dessa former av larm används även till bilar, båtar och liknande vilket gör att vid stöld ser man vart sitt fordon befinner sig. Sådana larm är inte särskilt mycket större än ett vanligt personlarm och vill man kunna ha koll på sina barn så kan man stoppa ner detta personlarmet i ryggsäcken till exempel. Larmet styrs och övervakas via en app i telefonen och det är även till telefonen man får larmen om personlarmet gått utanför sitt tillåtna område exempelvis. För att aktivera larmet själv trycker man in knappen eller knapparna. Även dessa former av GPS-larm finns i olika former, vissa mer avancerade än andra och med betydligt fler funktioner. Det kan handla om sensorer i det lilla larmet som känner av en fallolycka, hastighet med mera och skickar iväg ett larm vid misstänkta olyckor till larmmottagaren. Dessa avancerade former av personlarm kostar strax under 2 000 kronor och oftast kräver de också ett SIM-kort. Personsäkerhetsmarknaden