Personskydd, vad kan man använda, del 1

Personskydd, vad kan man använda, del 1

I takt med att otryggheten har brett ut sig de senaste åren så har allt fler börjat att skydda sig på olika sätt när de befinner sig ute. Personsäkerhetsmarknaden har därmed också växt sig stark och idag finns det flertalet olika lösningar för privatpersoner.

Vad får man ha på sig ute?

Att inneha vapen av olika slag på sig är mot lagen. I Sverige finns vapenlagen och knivlagen och vill en privatperson ha ett vapen krävs en vapenlicens som utfärdas av polisen. En vapenlicens kan utfärdas för exempelvis jakt, målskjutning eller samling. Även om man har en vapenlicens så får man inte gå omkring med detta skjutvapen ute. Det finns noga regler om detta. Ska ett vapen transporteras på allmän plats måste vapnet vara oladdat. Om det är möjligt ska vapnet även vara isärtaget och nerpackat. Ett skjutvapen går det alltså inte att ha på sig lagligt för att skydda sig. Knivlagen säger att man inte får bära kniv om man inte har särskilda skäl till detta. Särskilda skäl kan vara hantverkare där man behöver en kniv i sitt jobb, om man ska ut och plocka svamp eller om man som militär bär kniv till uniform. En annan lag att förhålla sig till är lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Denna lag innefattar stiletter, springknivar, balisongknivar, sablar, svärd, kaststjärnor, karatepinnar och knogjärn. Inte heller dessa får man ha på sig på allmän plats. Bra att veta är att man inte heller får ha dessa i sitt privata fordon om man befinner sig på allmän plats. Det skjutvapen och knivar har gemensamt är att de klassas som dödliga vapen. Men ett dödligt vapen är inget man behöver ha på sig för att kunna skydda sig.

Icke-dödliga vapen

Icke-dödliga vapen är sådant som tårgas, gummikulor, chockgranater, elchockpistoler, pepparspray med mera. Inte heller dessa får en privatperson inneha. Det finns dock så kallade försvarssprayer som är lagliga att ha och som ofta säljs på internet. En sådan försvarsspray har en spridning av spraydusch på cirka 1 – 2 meters håll. Försvarssprayerna liknar pepparspray då de lagliga och licensfria sprayerna innehåller en form av förblindande ämne som ger upphov till stark sveda i hela ansiktet, inte bara ögonen. Försvarssprayer innehåller ofta också högkoncentrerad mentol vilket orsakar den sveda i ögonen som nämns. Vissa försvarssprayer innehåller också en unik UV-färg. Blir man överfallen och använder en spray med sådan UV-färg kan polisen lättare hitta förövaren då de har speciella ficklampor för att kunna se UV-färgen på avstånd i mörker. Det finns även mer avancerade försvarssprayer som även har andra funktioner. Exempel på sådana som finns och säljs idag är försvarssprayer där ett automatiskt SMS med din position skickas till anhöriga när försvarssprayen använts. Automatiska telefonsamtal till anhöriga förekommer också. Dessa typer av mer avancerade försvarssprayer har också en högljudd siren som larmar och även LED-lampor med stroboskopblink vilket lätt desorienterar en angripare. Valmöjligheterna inom försvarsprayer är många och de är inte heller särskilt dyra då de mer avancerade kostar cirka 300 kronor. Försvarssprayer är en av de vanligaste formerna av personskydd. En annan är personlarm.