Några av de säkraste platserna på jorden – del 1

Några av de säkraste platserna på jorden

Vissa platser är svårare att ta sig till än andra och då menar jag inte åtkomsten eller problemet med transport till och från platsen, utan alla dess säkerhetsåtgärder som står i vägen för att hålla oönskade besökare ute. Desto viktigare platsen är, desto högre säkerhet lär man stöta på. Platser som anses vara bland de säkraste platserna i världen är bland annat den amerikanska Fort Knox och Federal Reserve, Tumen river på gränsen mellan Ryssland, Kina och Nordkorea, iranska guldreserven, Bank of Englands guldreserv, schweiziska bankfack, mormonkyrkans hemliga valv, Area 51, Iron och Cheyenne Mountains, supermax Florence fängelset, Bold Lane car park, Airforce One, Vita huset, Haven Co, domedagens frövalv, 1960s bar samt The Greenbrier.

Vissa av dessa platser har ni säkert redan hört talas om, så som Fort Knox, Area 51, Airforce One, Vita huset med flera. Andra platser kanske ni aldrig hört talas om tidigare, så som Bold Lane Car Park, Haven Co och domedagsvalvet. Jag kommer lista alla ovanstående objekt i närmare detalj här nedan och i nästkommande delar.

Fort Knox

Detta är platsen där den amerikanska guldreserven är inlåst. Det sägs även att byggnaden även innehåller historiskt viktiga prylar och texter så som ”declaration of independence” samt ”magna carta”. Stället är mer eller mindre helt ointagligt och det är inte ens lönt att försöka. Först står en tjock granitmur i vägen, därefter väntar en stor mängd tungt beväpnade vakter följt av en 22 ton tung valvdörr med ett sånt invecklat lås att det krävs 10 personer för att låsa upp det!

Fort Knox
Fort Knox

Federal Reserve Bank

Federal Reserve Bank i New York innehåller mer guld än vad som finns i Fort Knox och är lika säkert, om inte säkrare än Fort Knox. Säkerheten är så strikt att inte ens personer får gå ner till valvet, allt in- och uttag sköts helt och hållet av automatiserade robotar. Bankens säkerhetssystem är känt världen över och flera länder har hela sin guldreserv hos Federal Reserve Bank. Förutom dessa säkerhetsåtgärder finns det även en stor mängd ”Jason Bourne” liknande vakter som eventuella tjuvar måste ta sig förbi. Det enda jag skulle säga till någon som försökte, vore ”lycka till”, för det lär dom garanterat behöva.

Tumen floden

Floden Tumen är nog en av de sista platserna på jorden som jag skulle vilja besöka med tanke att den utgör en del av gränsen mellan Nordkorea och Ryssland samt att den flyter in i Kina. Detta gör denna plats till ett utmärkt område för nordkoreanska avhoppare som vill lämna landet. På grund av detta är området hårdbevakat av just nordkoreanska soldater!

Iranska guldreserven

Den iranska guldreservens säkerhetssystem är inte kända men å andra sidan så behövs det inte, då ingen egentligen vet vart exakt denna guldreserv finns. Spekulationerna är många och många gissar på att guldet antingen finns hos Imperial Treasury, motsvarande svenska finansdepartementet eller hos den centrala banken i Iran. Men detta är som sagt bara spekulationer, det finns ännu inga konkreta bevis att guldet finns på något av dessa två ställen. Således är guldet, vart det än finns, i säkra händer, i alla fall tills dagen