Kända datahackers

Kända datahackers

Även om man ofta associerar datahackers med någonting negativt är det flera personer som har startat diskussioner och tillkännagjort viktiga händelser eller problem i samhället som staten eller myndigheterna försöker tysta ner. Det är självklart olagligt att bryta sig in på någons dator för att stjäla eller dela uppgifter som inte är för allmänheten. Trots detta är det flera personer som har uppdagat självklara problem och dessa personer kan man läsa mer om i denna artikel

Vad hände med Lauri Love?

Love som ursprungligen är från Suffolk, England fick stor uppmärksamhet för sina anklaganden om att stjäla viktig information från den amerikanska staten. Under 2016 påbörjas rättegångarna för Lauri Love där han senare blev friad på samtliga punkter. Hans rättegång öppnade upp stora diskussioner i både England och resten av världen för vad rättvisan egentligen ska fällas för. Hans iakttagelser som en datahacker där han bröt sig in i system från den amerikanska staten som till exempel United States Army, NASA samt Missile Defense Agency och läckte sedan inspelade filmer och protokoll som påverkade deras militär negativt och bidrog till flera strejker som följd.

Uppmärksammade svenska datahackers

de vi känner
de vi känner

Även Sverige har haft en del uppmärksammade fall av datahackers som har läckt information från partier, större organisationer och militära anläggningar. Ett av de mest uppmärksammade fallen är när gruppen Fragglarna lyckades bryta sig in i amerikas mest inflytelserika och betrodde anläggningar som NASA och amerikanska flygvapnets anläggningar. Dock var både FBI och den svenska polisen dem på spåren redan i ett tidigt skede. Under 1997 gjordes en husrannsakan hos de personer som man trodde sig ligga bakom intrånget. Senare häktades de och år 2000 dömdes två män för brottet. Den ena av dem heter Joel Söderberg och jobbar idag komiskt nog med IT-säkerhet och för att begränsa fall av dataintrång hos företag och organisationer. Ett annat fall av dataintrång var när gruppen Vuxna Förbannade Hackare lyckades bryta sig in på Aftonbladets system som en revolt mot tidningen och vad de egentligen publicerar utan att inkludera pålitliga källor i sina artiklar. Gruppen fick stor uppmärksamhet på forumet Flashback där de gick ut med information om varför de bröt sig in. Enligt dem ville de övertyga omvärlden om att mycket som tidningar publicerar inte har någon sanning och de skrev bland annat att “ Gå ut med sanningen nu eller så börjar vi publicera andra saker”. Deras intrång på Aftonbladets datorer väckte stort påtryck från mediavärlden och andra tidningar.

Boken Svenska hackare – En berättelse från nätets skuggsida

Om man är intresserad av att veta mer om svenska datahackare bör man läsa boken Svenska hackare – En berättelse från nätets skuggsida som är skriven av två journalister vid namn Daniel Goldberg och Linus Larsson. Boken inkluderar information om uppmärksammade fall som till exempel de två nämnda om Vuxna Förbannade Hackare och Fragglarna.