ID-kapning, del 1

ID-kapning, del 1

ID-kapning kallas även ID-stöld eller identitetskapning och innebär att någon använder ens personliga uppgifter för att bedriva bedrägeri. Oftast handlar det om att man köper saker i den kapade personens namn. ID-kapning blir allt vanligare och är idag Sveriges vanligaste bedrägeri enligt siffor från Polisen. År 2017 undersökte SIFO hur pass vanligt det var och kom fram till att över 190 000 personer i Sverige drabbas av en form av ID-kapning varje år. 

Hur sker en ID-kapning?

Att komma över en persons identitetsuppgifter är tyvärr inte alltför svårt idag och kan ske på flera olika sätt. Det vanligaste sätter är genom kortbedrägeri vilket även kallas Card Not Present-bedrägeri (CNP). Detta är det enklaste för bedragaren då han eller hon använder läckta kontokortsuppgifter för att köpa saker i ditt namn. Med en anonym postbox kan man få sakerna levererad dit eller så har en tillfällig adressändring skett. Dina kortuppgifter kan läcka om man handlar saker på en osäker webbsida exempelvis. Ett annat vanligt sätt att kapa någons ID på är att använda sig av personens personnummer. Personnummer är offentliga och går lätt att komma över på flera hemsidor om man registrerat sig med mail. Med personnumret kan bedragaren sedan teckna abonnemang, beställa varor mot faktura eller beställa vissa former av kontokort. Har man väl lyckats att tillfälligt ändra sitt offers adress eller har en anonym postbox kan man beställa falskt pass eller legitimation där ens namn och personnummer används. Men istället för din bild i passet eller legitimationen är det en bild på bedragaren. Med en legitimation med dina uppgifter kan sedan olika tjänster eller varor köpas mot faktura. Det går också att ta bank- och kreditlån. I många fall är bedragarna väldigt fräcka och gör det enkelt för sig. Istället för att höja varningsflaggor när en tillfällig adressändring sker så besöker man dagligen den utsatta personens brevlåda och tittar om det nya kreditkortet har kommit. Har det gjort det så tar bedragaren brevet och du har ingen som helst aning om att något fattas när du väl tar in din post sedan. Bedragaren kommer tillbaka och upprepar samma procedur i väntan på brevet med PIN-koden. Om detta gjorts så har bedragaren din ekonomi i sina händer och tyvärr så kommer du snart märka av detta i form av betalningskrav från olika aktörer. Tills det har hänt har dock bedragaren redan hunnit köra din ekonomi i botten och kreditgivarna har börjat säga ifrån.

Phishing och kapning av bank-ID

Phishing och kapning av bank-ID
Phishing och kapning av bank-ID

Ett vanligt sätt bedragarna försöker med är att skicka ut mejl som ser ut att vara från ett välkänt varumärke. Genom en länk eller liknande uppmanas man att fylla i personuppgifter och bakkortsuppgifter för att få det man kanske vunnit eller liknande. Bedragarna kan med dessa uppgifter ta lån i ditt namn eller beställa varor. Under de senaste åren har även falska banktjänstemän ringt upp personer och bett de slå sina bank-ID koder för att identifiera sig. I samma stund som man gjort har ett nytt bank-ID i ditt namn skapats som bedragaren använder. Alternativen för bedragarna är många och därför är det inte helt enkelt att skydda sig.