Hur säkert är det att flyga?

Hur säkert är det att flyga?

Fortfarande idag är många personer flygrädda. Det kan bero på att de få olyckor som sker får otroligt stora rubriker i media för faktum är att om man ser till siffror är flyg bland de säkraste färdmedel som finns idag. Det finns amerikansk statistik som talar för att en person som reser en gång om dagen inte riskerar att förolyckas förrän efter 19 000 år. Om du betänker att det årligen flyger 3 miljarder passagerare är det väldigt få som förolyckas. 

Varje gång det sker en olycka analyseras allt och förbättringar sker så snart det bara är möjligt. Nollvisionen är ett faktum här och alla jobbar tillsammans för att nå den. Olyckorna har därför genom åren bidragit till att höja säkerheten till den nivå den befinner sig på idag. Flygsäkerheten är idag högre än den någonsin varit tidigare.

Alla olyckor leder till förbättringar

En olycka som skedde för några år sedan bidrog till två stora förbättringar. Det var när en Boeing 777 flög från Kuala Lumpur i Malaysia med kurs mot kinesiska Beijing mystiskt försvann. 26 länder deltog i den största sökinsatsen i historien utan att några fynd gjorde. Planet hade mystiskt ändrat kurs under flygningen och sedan helt försvunnit. Det var inte förrän ungefär ett och ett halvt år senare som flygdelar började flyta i land. Vad som hände planet var okänt och den svarta lådan befinner sig någonstans ute på djupt vatten. Den här olyckan har lett till två stora förbättringar. I de nya Boeing planen som görs från och med 2019 kommer den svarta lådan att göras flytande. Den kommer per automatik inte flyta till botten vid en eventuell olycka. Systemet för att se var plan befinner sig har förbättrats ytterligare genom det nya globala satellitövervakningssystemet Aireon. Tidigare gick det bara att se ungefär trettio procent på radar, men med Aieron täcks hela planetes luftutrymme. Det gör inte bara att det blir säkrare. Luftrummet kan även användas mer effektivt. Idag när vi tänker på flyg ser vi ofta bara säkerhetskontrollerna på flygplatserna. Det är dessa vi ser när vi är på väg för att flyga. De har också förbättrats efter olyckor, eller katastrofer, och idag är säkerheten mycket högre. När det kommer till flyg och olyckor kännetecknas det av få händelser, men stora konsekvenser.

Den mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn
Den mänskliga faktorn

På Teneriffa krockade 1977 två plan på flygplatsen och det ledde till den olycka med flygplan där flest människor omkom. Hela 583 personer dog i olyckan och den berodde helt och hållet på den mänskliga faktorn. Det är dimma på flygplatsen och ett KLM plan som ska lyfta mot Amsterdam missuppfattar att det har fått klartecken för start samtidigt som ett PanAm plan har blivit tillsagd att vänta på andra sidan startbanan. I dimman hittar PanAm-planet inte vändplatsen och när KLM-planet inser att det är ett plan i vägen är katastrofen redan ett faktum. Det lyftande planet skär genom hela taket på det andra och det fattar omgående eld. 200 meter upp i luften exploderar det lyftande. Endast 61 personer tog sig ur olyckan levande. Efter olyckan infördes ett gemensamt språk och system för kommunikation för alla flyg över hela världen.