Begreppet hackers och vad det betyder

Begreppet hackers och vad det betyder

Hackers kan befinna sig varsomhelst i världen och kan med sin kunskap orsaka stor skada för en enskild person eller för ett företag eller myndighet. Hackers har fått en hel del uppmärksamhet på sistone då de kunnat orsaka stor skada eller uppvisat sin kraft på olika mindre skadliga sätt, exempelvis genom att släcka ner viktiga hemsidor eller liknande. Hackers kommer i många olika former. Det finns de som bara vill orsaka skada av den enkla anledningen att de kan. Det finns även de som nästan fungerar som en grävande journalist. De hackar sig in i viktiga, ofta myndigheter eller regeringars, datorsystem och kommer över information som sedan släpps till allmänheten. Informationen kan vara sådant som mörkats eller som försökt döljas. Hackers kan alltså både göra ont och nytta, det är upp till hackern vad man lägger sin energi på. En hackare som tar sig förbi olika former av säkerhetssystem kallas ibland för cracker.

Säkerhetshackare

Hackare kan betyda många olika saker och det kan även betyda något bra. Ordet hackare har fått en allt bredare betydelse i och med teknikens framgång, ibland krävs en viss form av hackning av system för att utföra vissa kommandon. Denna form av hackning är inte olaglig utan är helt i sin ordning. Med tanke på detta så har ordet hackare på sätt och vis förlorat sin betydelse då man ofta tänker på en hackare som någon som gör något brottsligt och ont. De som inte har goda avsikter med sitt hackande kallas ofta för säkerhetshackare. En säkerhetshackare är en person som är involverad i en form av kringgående av datasäkerhet.

Tre olika former av säkerhetshackare

Bland dessa säkerhetshackare finns det generellt tre olika former av hackare som de brukar delas upp i. Dessa är White hats, Black hats och Grey hats. White hats är de goda hackarna som arbetar för att hålla data säkra från andra hackare genom att hitta sårbarheter i datorsystemet och försöka åtgärda dessa sårbarheter. White hats är alltså goda hackare, som utgör en viktig del i ett företags datasäkerhetsavdelning. Black hats är de hackare som ibland kallas för crackers. De har onda intentioner och ofta så stjäl de, och säljer vidare, olika former av data för personlig vinning. Dessa hackare är alltså onda och arbetar för sig själva och har uppenbarligen stora skickligheter inom området. En cracker liknar en black hat-hackare men är helt inriktad på att hacka sig in i system, oftast för den anledningen att tjäna pengar på det genom att stjäla och sälja data. Hackare som går under benämningen Grey hats är hackare som gör det de gör för att de tycker att det är kul eller för att orsaka förvirring, men utan någon stor skada. De kan både fixa och utnyttja sårbarheter i datorsystem men gör det vanligtvis inte för att tjäna på det. Det de gör kan trots deras relativa harmlösa intentioner vara olagliga om det görs utan samtycke av den som äger datorsystemet. Hackare finns det gott om, men de som orsakat stor skada för ett land, företag eller myndigheter är tack och lov inte alltför många.