Allt om mobil säkerhet

Allt om mobil säkerhet

Ända sedan teknologi blev en betydligt större del av vardagen i samband med införandet av datorer och mobiltelefoner har digital säkerhet blivit en viktigare fråga.

Idag äger i princip alla i samhället en mobiltelefon, men inte alla är medveten om de risker som finns kopplat till den utökade användningen. Vad som i nuläget är mest aktuellt inom detta område är det stora antal data som lagras och potentiellt kan delas med utomstående obehöriga parter.

Applikationer ute efter data

En stor mängd data lagras i mobiltelefonen från både privatlivet och företaget. Telefonernas största användningsområde är fortfarande delandet av information, även till en stor del att planera arbetsdagen och privatlivet. Speciellt information relaterad till yrket kan vara sekretessbelagd och därför har ett stort behov av att skyddas från obehöriga. Här krävs ibland extra skydd för att säkerställa att känsliga data inte läcker ut genom attacker med syfte att komma åt hemlig information. Precis som virus kan tränga sig in i en dator finns det ett antal hot riktade mot smarta telefoner som är viktiga att vara medveten om för att hålla information om privatlivet och viktig företagsinformation intakt. En risk som blir vanligare idag är applikationer som för med sig skadlig programvara. Dessa kan se harmlösa ut vid första anblick men i själva verket vara en metod för att hämta information om kreditkort eller inloggningsuppgifter. De applikationer som hämtas genom den officiella butiken, vanligtvis App Store eller Play Store, är normalt sett riskfria. Därför är det viktigt att försäkra sig om att det är en tillförlitlig webbplats om man väljer att ladda hem en applikation från någon annan plattform.

Phishing fortfarande stor risk

Idag är de flesta ständigt uppkopplade till internet, vilket innebär många fördelar men även risker. Klassiska phishing (nätfiske) metoder används fortfarande för att lura användare att ge ifrån sig viktig information såsom bankkontonummer eller lösenord. I form av e-postmeddelanden eller sms kan bedragare skicka ut meddelanden som verkar vara skickade från ett företag användaren har förtroende till, ofta banker eller andra företag som används av de flesta. Dessa meddelanden kan ofta se mycket autentiska ut och utan att göra en noggrann granskning är det svårt att se skillnad från dessa typer av meddelanden från ett som kommer från de riktiga företagen. Ofta utger sig bedragaren att vara en del av företagets supportavdelning och behöver information från användaren för att kunna åtgärda det felet som denne påstår har uppkommit.

Skydd genom aktsamhet

Skydd genom aktsamhet

Det finns flera andra metoder som används för att komma åt information som kan vara av intresse. Okända öppna nätverk kan i själva verket vara en metod för att komma åt din information, det är därför viktigt att bara ansluta enheter till nätverk man har förtroende till. Blir mobiltelefonen stulen finns det också en stor risk för att tjuven försöker komma åt telefonens innehåll. För att skydda sig mot digitala hot kan man som användare både vara extra försiktig vid nedladdning av applikationer och när man ger ut känslig information, även om den som frågar uppger sig komma från ett företag man har förtroende till. Det finns också flera antivirusprogram tillgängliga att hämta som kan öka säkerheten ytterligare.