ID-kapning, del 1


ID-kapning kallas även ID-stöld eller identitetskapning och innebär att någon använder ens personliga uppgifter för att bedriva bedrägeri. Oftast handlar det om att man köper saker i den kapade personens namn. ID-kapning blir allt vanligare och är idag Sveriges vanligaste bedrägeri enligt siffor från Polisen. År 2017 undersökte SIFO hur pass vanligt det var och […]

Sveriges säkerhet, del 2


Det ansvar som Säkerhetspolisen har som nämndes i del 1 är bara en del av Säkerhetspolisens arbete. Förutom att skydda verksamheter och andra myndigheter och kontrollera deras säkerhetsskydd jobbar även Säkerhetspolisen med direkta hot mot Sveriges befolkning, såsom terrorism. Förutom Säkerhetspolisen finns även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten. Förutom dessa tre finns det […]

Sveriges säkerhet, del 1


Är Sverige ett säkert land? Ja, i relation till många länder så är Sverige ett mycket säkert land. Visserligen har otryggheten och vissa former av brott ökat på sistone men om man ser till rikets säkerhet så är vi ett mycket säkert land. För att vi ska kunna fortsätta skydda Sverige från diverse angrepp så […]

Valsäkerhet – Hur fungerar det


Vart fjärde år har vi val till riksdagen, landsting och kommun i Sverige. Att detta val går rätt till är extremt viktigt för demokratin. Det sägs ofta att i Sverige har vi ett av världens säkraste valsystem. Detta beror till stor del på det stora antalet frivilliga som ställer upp som röstmottagare och dylikt. Valsystemet […]

Personskydd, vad kan man använda, del 2


Förutom det som nämnts i del 1 så kan man även använda sig av andra saker för att öka sin egen säkerhet när man befinner sig utomhus. Ett sådant exempel är personlarm och idag finns det mängder av olika personlarm. Det finns de allra enklaste som kostar lika mycket som en chipspåse och sedan finns […]

Personskydd, vad kan man använda, del 1


I takt med att otryggheten har brett ut sig de senaste åren så har allt fler börjat att skydda sig på olika sätt när de befinner sig ute. Personsäkerhetsmarknaden har därmed också växt sig stark och idag finns det flertalet olika lösningar för privatpersoner.

Skyddsrum runt om i landet


I Sverige finns det cirka 65 000 skyddsrum som är till för att skydda befolkningen vid ett krig. Skyddsrummen skulle även kunna användas vid exempelvis ett stort utsläpp eller en kärnkraftsolycka. Skyddsrummen skyddar mot stötvågor, splitter, gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning. Skyddsrummen finns lite här och var, ofta i bostadshus och industrifastigheter. Skyddsrummen får […]

Vaccinera dig mot TBE


Det finns mycket att läsa på om när det kommer till vaccinationer. En av de som bara blir mer och mer viktig är faktiskt TBE. TBE sprids med fästingar och blir man smittad kan det gå otroligt illa. Genom att vaccinera sig kan man få ett fullgott skydd, men det tar lite tid och att […]

Del 1: Viktiga saker att tänka på vid längre strömavbrott


Det finns många saker att tänka när det kommer till elavbrott. Många personer har fjärrvärme idag och de kan tänka att de är säkra, men avbrott kan även ske i fjärrvärmeförsörjningen. När det kommer till sådana här händelser är det bättre att vara förberedd, dessvärre är de flesta inte det idag.