Hackergrupper – Topp 10, del 2


Vi fortsätter på listan över topp tio hackergrupperna i denna, den andra av totalt tre delar kring ämnet hackergrupper. Detta gäller då förstås dom grupper som vi känner till, då det självfallet också finns dom som medvetet håller sig i gömda för att inte bli påkomna.

Hackergrupper – Topp 10, del 1


Runt om i världen sker hackerattacker i olika former nästan hela tiden. Många av dessa sker av en enskild person, men det finns, och har funnits, flera grupper av hackers som samarbetar och kan orsaka stor skada eller stor nytta beroende på vad de lägger sin energi på.

Vad är datasäkerhet och viktigt att tänka på


Datasäkerhet är ett mycket brett ämne och övergripande kan man förklara datasäkerhet med att det är den del av IT-säkerhet som avser att skydda datorsystem. Vidare så är även hur man skyddar datorsystemen ett brett ämne. På denna hemsidan kommer det därför att finnas mer ingående texter om bland annat hackers, virus och annat liknande […]

ID-kapning, del 2


Nu vet vi hur en ID-kapning sker. Nu är det dags att lära sig vad man ska göra om man blivit ID-kapad och vad man kan göra för att försöka förhindra att man blir ID-kapad.

ID-kapning, del 1


ID-kapning kallas även ID-stöld eller identitetskapning och innebär att någon använder ens personliga uppgifter för att bedriva bedrägeri. Oftast handlar det om att man köper saker i den kapade personens namn. ID-kapning blir allt vanligare och är idag Sveriges vanligaste bedrägeri enligt siffor från Polisen. År 2017 undersökte SIFO hur pass vanligt det var och […]

Sveriges säkerhet, del 2


Det ansvar som Säkerhetspolisen har som nämndes i del 1 är bara en del av Säkerhetspolisens arbete. Förutom att skydda verksamheter och andra myndigheter och kontrollera deras säkerhetsskydd jobbar även Säkerhetspolisen med direkta hot mot Sveriges befolkning, såsom terrorism. Förutom Säkerhetspolisen finns även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten. Förutom dessa tre finns det […]

Sveriges säkerhet, del 1


Är Sverige ett säkert land? Ja, i relation till många länder så är Sverige ett mycket säkert land. Visserligen har otryggheten och vissa former av brott ökat på sistone men om man ser till rikets säkerhet så är vi ett mycket säkert land. För att vi ska kunna fortsätta skydda Sverige från diverse angrepp så […]

Valsäkerhet – Hur fungerar det


Vart fjärde år har vi val till riksdagen, landsting och kommun i Sverige. Att detta val går rätt till är extremt viktigt för demokratin. Det sägs ofta att i Sverige har vi ett av världens säkraste valsystem. Detta beror till stor del på det stora antalet frivilliga som ställer upp som röstmottagare och dylikt. Valsystemet […]

Personskydd, vad kan man använda, del 2


Förutom det som nämnts i del 1 så kan man även använda sig av andra saker för att öka sin egen säkerhet när man befinner sig utomhus. Ett sådant exempel är personlarm och idag finns det mängder av olika personlarm. Det finns de allra enklaste som kostar lika mycket som en chipspåse och sedan finns […]