Några av de säkraste platserna på jorden – del 1


Vissa platser är svårare att ta sig till än andra och då menar jag inte åtkomsten eller problemet med transport till och från platsen, utan alla dess säkerhetsåtgärder som står i vägen för att hålla oönskade besökare ute. Desto viktigare platsen är, desto högre säkerhet lär man stöta på. Platser som anses vara bland de […]